KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 321 - Ngantya Nagri Sampurna

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 320 KPK 322 ⇨

KPKA321: Ngantya Nagri Sampurna

1

Sang Kristus wus mesthi prapta jumeneng Hakim nyata
ngadili sagung manungsa ing dinten akhir mangkya
tyang kang tresna mring sesami ajrih asih mring Gusti
kepareng mlebet ing swargi ing kasampurnan yekti.

2

Tyang mursal samya moyoki ngremehken sabdeng Gusti
de Gusti tan enggal prapta nganggep janjinya nglaha
ngarseng Gusti Kang Makwasa sataun lir sadina
mila tyang kang tan rumantya kacelik temah cuwa.

3

Sang Kristus wus mesthi prapta jumeneng Hakim nyata
ngadili sagung manungsa ing dinten akhir mangkya
yogya methukken rawuhnya srana tansah samekta
waspada sarta ndedonga memuji Maranatha.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ngantya Nagri Sampurna


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 321 - Ngantya Nagri Sampurna