KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 31 - Pinujia Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 30 KPK 32 ⇨

KPKA31: Pinujia Allah

1

Pi nujia tansah Allah Mamirah kang gung tresnanira mring salir titah
tyang dosa dura ka sinung apura ti nebus sing pati temah basuki

Reff:

luhurna mulyakna Gusti Sang Pamarta luhurna mulyakna Pangruwating dosa
pasrah maring Allah srana pracaya margining waluya tentrem raharja.

2

Pinuji slaminya Allah Matresna, kang ngegungken sabar rnring tyang kang mblasar,
nuntun mring pitobat srana sih rahmat, mrih tyang mursid yekti sinung Roh Suci,
Reff:

3

Pinuji tan kendhat Allah murbeng rat, kang nunggil wah ngreksa mring kagungannya,
tyang bekti lan setya sinung nugraha, gesang langgeng nyata neng kraton swarga,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pinujia Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 31 - Pinujia Allah