KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 316 - Pamuji Sokur Awit Kamardikan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 315 KPK 317 ⇨

KPKA316: Pamuji Sokur Awit Kamardikan

1

Atusan taun kawula jinajah,
nging samangkya kula wus merdika,
sestu niku mung sih rahmating Allah
lantaran perjuangan kula sabangsa

Reff:

agung sihing Allah Hyang Maluhur,
swawi kanca tansah saos sokur
kanthi giyat tumemen makarya
mrih raharja lahir lan batin kita.

2

Madegira Republik Indonesia
dhedhasamya namung Pancasila,
tangsul kekah kang ngiket tyang sabangsa,
mugi Gusti mberkahi mrih lestarinya,
Reff:

3

Sesantinya: "Binneka Tunggal Ika",
nadyan beda nging nunggil ing sedya,
samya rukun sengkut mbangun negari,
wah silih numrahken berkahing Hyang Widi,
Reff:

4

Hak azasi manungsa kawujudnya,
dhemokratis nggene nata praja,
mrih kekahing bebener kaadilan,
wah kebabarira karsaning Pangeran,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamuji Sokur Awit Kamardikan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 316 - Pamuji Sokur Awit Kamardikan