KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 314 - Pasamuwan Kang Nyawiji

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 313 KPK 315 ⇨

KPKA314: Pasamuwan Kang Nyawiji

1

Pasamuwan kang nyawiji netepi sabdaning Gusti
dadya paseksi sanyata Yesus yeku Sang Pamarta
sih rahmating Allah tumrah mring gung manungsa,
sumrambah saliring tyang kang pracaya, basuki gesangira.

2

Pindha badan mung sajuga nging kathah peranganira.
pasamuwan kang manunggal mbabarken gesang kang enggal,
sami dene mbiyantoni wit sih sinihan sayekti,
tunggal ati tunggal Gusti nengsemken mring sesami.

3

Peparing kang beda-beda dadya pisungsung kang adya,
mrih kamulyaning Pangeran wah majenging pasamuwan,
sinangkul kang karepotan nglawan godha karupekan,
mrih tuwuhing kamursidan nggayuh mring kasampurnan.

4

Pasamuwan kang nyawiji nekseni Injiling Gusti,
nglantarken sihing Pangeran datan mawang mring salir tyang,
mbelani tyang kang sangsara nadyan benten ing pracaya,
krana ajining manungsa citreng Allah Makwasa.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pasamuwan Kang Nyawiji


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 314 - Pasamuwan Kang Nyawiji