KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 313 - Papan Pangibadah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 312 KPK 314 ⇨

KPKA313: Papan Pangibadah

1

Papan pangibadah saestu ngangeni
kawula sami ngabekti ngraosken nunggil lan Gusti
ngluhurken asmanya mirengken sabdanya

Reff:

mareka, mareka kanthi manah tulus memuji
nampi berkahing Gusti mrih saged mbabarken tresna.

2

Papan pangibadah papan ingkang adi
mangga nggumolongken manah nyuwun manteb ing pracaya
mrih wantun nekseni sih rahmating Gusti.
Reff:

3

Sing papan punika kebabara yekti
pratandha Kratoning Allah sumrambah mring tiyang kathah
temah tyang sajagad nembah Kang Murbeng Rat.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Papan Pangibadah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 313 - Papan Pangibadah