KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 312 - Patunggilaning Pasamuwan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 311 KPK 313 ⇨

KPKA312: Patunggilaning Pasamuwan

1

Yekti nengsemken ing ati
pasamuwan kang nyawiji
tansah lung tinulung silih mbiyantoni
nekseni asmaning Gusti.

2

Sagunging warganing greja
leladi kang trusing driya
temahan pasamuwan saya ngrembaka
asmaning Gusti pinuja.

3

Kang ringkih den pitulungi
kang ribed den bela nuli
silih andum berkah sihing Sang Pamarta
gesangnya tentrem raharja.

4

Pasamuwan kang nyawiji
leladi ngurbanken dhiri
lelabet mrih kraharjaning masyarakat
samya ngraosken sih rahmat.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Patunggilaning Pasamuwan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 312 - Patunggilaning Pasamuwan