KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 310 - Greja Prasasat Baita

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 309 KPK 311 ⇨

KPKA310: Greja Prasasat Baita

1

Greja prasasat baita neng tengah samodra
Kristus kang dadya panutan enering lampahnya
nadyan tan sepi bebaya ombak lan prahara
mesthi tulus kang sinedya gisiking sampurna
angger tansah tan suwala mring sagung pangrehnya
temah sembada widada kalis sing rubeda

Reff:

Ayo di sedya tulung tinulung tunggal sedya karya aneng Sang Pamarta
ngantos salaminya.

2

Greja prasasat baita neng tengah samodra,
Kristus kang dadya panutan enering lampahnya,
manuta pandoming lampah nggih sabdaning Allah,
nyingkirana watu karang sengseming kadonyan,
mrih tan nemahi cilaka kerem ing samodra,
temahan tan bisa dadi seksinipun Gusti,
Reff:

3

Greja prasasat baita neng tengah samodra,
Kristus kang dadya panutan enering lampahnya,
samangsa prahara nempuh iman kudu kukuh,
samangsa pedhut sumrambah aja gampang semplah,
nadyan ombak mbilaeni aja cilik ati,
wit Kristus pyambak kang nganthi mrih greja lestari
Reff:

4

Greja prasasat baita neng tengah samodra,
Kristus kang dadya panutan enering lampahnya,
yen tan padha tunggal ati nemahi bilai,
baita lepas kendhali tininggal perdondi,
wit sayektine bebaya neng tengah samudra,
uga king jroning baita mula diwaspada,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Greja Prasasat Baita


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 310 - Greja Prasasat Baita