KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 309 - Dalem Pamujan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 308 KPK 310 ⇨

KPKA309: Dalem Pamujan

1

Wonten pundi dununging gesang ingkang mengku katentreman
Wonten pundi Sang jinebadan ingkang nuntun mring kaswargan

Reff:

neng pamujan kapireng swara pujining para pracaya
kang sinalib yeku Sang Kristus jumeneng Juru Panebus.

2

Dhateng ngriku puruging tiyang ingkang kawraten ing dosa
tyang prihatos wah tyang kesrakat tinampen klayan legawa,
Reff:

3

Swaraning tangis ginantosan panglipur lan kaayeman
mangga sowan mumpung winengan korining kawilujengan,
Reff:

4

Gusti ngrantos mring kita sesami kang kawengku dening pati
klayan tlatos nggennya nimbali marek mring ngarsaning Gusti,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Dalem Pamujan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 309 - Dalem Pamujan