KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 307 - Panganten Kang Binerkahan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 306 KPK 308 ⇨

KPKA307: Panganten Kang Binerkahan

1

Rahayua salaminya panganten kang mangkya binerkahan,
aprajanji gesang suci, mbangun turut lan setya mring Gusti,

Reff:

saosa sokur saben wektu kanthi sawutuhing uripmu
ngabektia, leladia, dadia seksining sih rahmatNya.

2

Rahayua salaminya panganten kang tinunggil Pangeran,
kanthi tekat lan semangat ambabarken karsane Sang Rama,
Reff:

3

Rahayua salaminya panganten kang rukun sih sinihan,
jroning bungah dalah susah tunggal ati mring lampah utami,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panganten Kang Binerkahan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 307 - Panganten Kang Binerkahan