KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 305 - Brayat Kang Raharja

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 304 KPK 306 ⇨

KPKA305: Brayat Kang Raharja

1

Kadya Adam lan Kawa kang dedunung neng Pirdus,
ajrih asih mring Allah, ngabekti kanthi tulus
tresnanya murni, gesangnya suci,
rukun setya wah raharja tansah tinunggil Rama 2X

2

Tiyang kang sesomahan kang dadya putreng Allah,
ngudi ing kamursidan asih mring sagung titah,
jujur ing lampah wah lembah manah,
arum jroning pirembagan kekah denya bebrayan. 2X

3

Tiyang kang sesomahan kang bekti mring Pangeran,
bingah nggunggung Sang Rama sisah ngaub ing sihnya
darma bektinya landhesan sabda; )
dadya lantaraning berkah ing bebrayan ngakathah. ) 2X

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Brayat Kang Raharja


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 305 - Brayat Kang Raharja