KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 302 - Tangsul Suhing Neningkahan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 301 KPK 303 ⇨

KPKA302: Tangsul Suhing Neningkahan

1

Tangsul suhing pala krama ingkang sestu santosa,
nggih tresna ingkang sejati tulus sepi ing pamrih,
kados tresnaning Sang Rama dhateng sagunging tyang dosa
myang ngurbanken kang Putra.

2

Tresna mring somah lan putra, pindha badan priyangga,
sami silih angladosi, temah brayat nyawiji,
lir pasamuwan kang bekti, wah mbangun turut mring Gusti,
tegen ing gesang suci.

3

Gusti mesthi amberkahi, brayat kang sih sinihan,
cecongkrahan den singkiri, tansah ngarah kraharjan,
sami silih labet labuh, saiyeg nglawan pakewuh,
tresnanya saya tuwuh.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tangsul Suhing Neningkahan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 302 - Tangsul Suhing Neningkahan