KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 301 - Pandonga Kangge Panganten

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 300 KPK 302 ⇨

KPKA301: Pandonga Kangge Panganten

1

Mugi Gusti mberkahi panganten puniki,
tulus asih sinihan dumugeng delahan.

2

Mugi Paduka tuntun salamining gesangnya,
temahan tansah rukun sumanak srawungnya.

3

Mugi Paduka kanthi mrih kekah lan teguh,
kasagedna ngrampungi bebaya pakewuh.

4

Mugi Gusti ngrimati temah kacekapan,
sami watek berbudi bekti mring Pangeran.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pandonga Kangge Panganten


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 301 - Pandonga Kangge Panganten