KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 297 - Wit Sang Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 296 KPK 298 ⇨

KPKA297: Wit Sang Roh Suci

1

Wit Sang Roh Suci kula kasagedna
martosken Injil adi Kraton swarga
wit Sang Roh Suci kula sinung daya
nekseni Yesus Gusti Sang Pamarta.

2

Wit Sang Roh Suci kula wicaksana
wijang njlentrehken sabda karseng Allah
wit Sang Roh Suci kawula-sembada
mbabarken gesang yekti mursid tansah.

3

Wit Sang Roh Suci kula tatag tansah
ing sangsara bilai datan semplah
wit Sang Roh Suci kula tan suwala
jroning kinaniaya tetep setya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Wit Sang Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 297 - Wit Sang Roh Suci