KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 296 - Krana Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 295 KPK 297 ⇨

KPKA296: Krana Roh Suci

1

Krana Roh Suci dedalem ing ati kula luwar sing pati
gesang sanyata tentrem raharja mangkya sinungken mring kula
ing wusananira manggih tangining raga
kadya Sang Kristus Gusti kang mulya.

2

Krana Roh Suci kula mursid yekti mbangun turut mring Gusti
gesang sembada unggul ing yuda nglawan kajuligan dosa
ing wusananira tunggil kasampurnannya
klayan Kristus Gusti ing swarga.

3

Krana Roh Suci kula temen ngudi mbucal gesang kang lami
sregep makarya kekah ing karsa mbabarken bebener nyata
ing wusananira ndherek ing kamulyannya
klayan Gusti Kristus aneng swarga.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Krana Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 296 - Krana Roh Suci