KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 294 - Kababaring Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 293 KPK 295 ⇨

KPKA294: Kababaring Roh Suci

1

Dhuh Roh suci Rohing katresnan nuntuna mring kula slaminya
mbabarken sih tresnaning Allah mrih jagad tentrem wah raharja
ngrukunken tyang kang memengsahan nuntun mring pitobat tyang dosa
nggegesang tyang semplah ing manah dhuh Gusti nuntuna mring kula.

2

Dhuh Roh Suci Roh kasunyatan nunggila mring kula slaminya
mbabarken bebenering Allah mrih tobating tyang ambeg siya
labuh labet sepi ing pamrih nglawan panindhes kalayan sih
tan ajrih pepalang rubeda dhuh Gusti nunggila mring kula.

3

Dhuh Roh Suci Roh kaadilan nganthia mring kula slaminya
ambabarken adiling Allah wit dayaning pati wus kalah
ngluwari tyang binanda dosa nguculi jireting duraka
ngayomi tyang ringkih wah papa dhuh Gusti nganthia mring kula.

4

Dhuh Roh Suci nggih witing berkah nglantinga mring kula slaminya
ambabarken Kratoning Allah sumrambah sajagad warata
jagad pulih dadya lir Pirdus wah tyang ngabekti kanthi tulus
rukun lan Allah myang pepadha dhuh Gusti nglantinga mring kula.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kababaring Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 294 - Kababaring Roh Suci