KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 293 - Dhuh Roh Suci Rohing Gesang

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 292 KPK 294 ⇨

KPKA293: Dhuh Roh Suci Rohing Gesang

1

Dhuh Roh Suci Rohing gesang
mugi nyagedna mring pasamuwan,
mbabar adil bebener nyata
temah bebrayan tentrem raharja

2

Dhuh Roh Suci Roh pepadhang
mugi nyantosakken pasamuwan
tansah martosken Injil suci
numrahken berkah mring gung sesami

3

Dhuh Roh Suci Roh pambangun
mugi mbereka mring greja sagung
bra ngundhangken Kratoning Allah
kathah pepalang nging datan semplah.

4

Dhuh Roh Suci Roh kanyatan
mugi nggigaha mring pasamuwan
klayan tulus ngurbanken dhiri
mrih pulihira Pirdus ing bumi.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Dhuh Roh Suci Rohing Gesang


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 293 - Dhuh Roh Suci Rohing Gesang