KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 292 - Pamuji Ing Riyadi Pentekosta

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 291 KPK 293 ⇨

KPKA292: Pamuji Ing Riyadi Pentekosta

1

Dhuh Sang Roh Suci kawula sung puji
ing riyadi Pentekosta puniki
Paduka tumedhak lumebet ing driya
mrih kula pracaya Sang Pamarta
Pinujia Allah Sang Rama sarta Sang Putra tuwin Sang Roh Suci.

2

Dhuh Sang Roh Suci kawula sung sembah
Paduka tumedhak nganyarken manah
mrih kula saged gesang Mursid yekti
sarta tansah nekseni Injil suci
Pinujia Allah Sang Rama sarta Sang Putra tuwin Sang Roh Suci.

3

Dhuh Sang Roh Suci kawula sung puja
Paduka kang ngrimati ing pracaya
mrih kula mbabarken tentrem raharja
nggih Kratoning Allah ketitik ngegla
Pinujia Allah Sang Rama sarta Sang Putra tuwin Sang Roh Suci.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamuji Ing Riyadi Pentekosta


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 292 - Pamuji Ing Riyadi Pentekosta