KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 291 - Wit Kwasaning Sang Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 290 KPK 292 ⇨

KPKA291: Wit Kwasaning Sang Roh Suci

1

Sang Roh Suci sung daya ngasorken panggodha
manah semplah wit sisah sestu dados bingah
tyang rinoban pepeteng sinung padhang langgeng
mila ayem ing driya tentrem rarja

Reff:

wit kwasaning Sang Roh Suci, gesang yekti
tansah begja kalis sing rehing pati.

2

Sang Roh Suci sung kwasa ngasoraken dosa
tyang mursal sarta mblunthah mratobat mring Allah
gesang mursid sayekti nresnani sesami
sarta remen leladi trusing ati
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Wit Kwasaning Sang Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 291 - Wit Kwasaning Sang Roh Suci