KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 290 - Pamuji Wit Sang Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 289 KPK 291 ⇨

KPKA290: Pamuji Wit Sang Roh Suci

1

Sumangga pra kanca ngulukken kidung puja,
wit sih paIimirma sinungken mring manungsa
dene Sang Roh Suci rawuh jroning ati
nggih nganyarken budi nuntun gesang suci.

2

Sumyaka sru ngidung nggunggung mring Hyang Maagung
maringken Roh Suci reraton jroning ati
nuntun olah tresna mring sagung pepadha
numrahken kraharjan nyirik kekerasan.

3

Memuji tan kendhat wah ngundhangken sih rahmat
Sang Roh Suci uga mbelani tyang pracaya
mrih tan nate semplah nging grengseng makarya
nggih Kratone Allah binabarna nyata.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamuji Wit Sang Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 290 - Pamuji Wit Sang Roh Suci