KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 289 - Nyuwun Panuntuning Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 288 KPK 290 ⇨

KPKA289: Nyuwun Panuntuning Roh Suci

1

Dhuh Gusti Sang Roh Suci mugi rawuh ing ati,
Nganyarna manah kula mrih ing lampah prayoga,
setya bekti mring Gusti, wah asih mring sesami,
wit panuntun Paduka kula gesang sembada.

2

Dhuh Roh Suci, Roh Allah, nggih nyantosakna manah,
lamun karoban sisah, tatag, tanggon, tan semplah,
manggul salib wit Gusti martosken Injil suci,
wit panuntun Paduka, gesang kula sembada.

3

Dhuh Roh Suci, Roh Kristus, nuwuhna manah tutus,
andum berkah kabegjan, tan mawang mring salir tyang,
temah tentrem raharja, sumrambah mring pepadha,
wit panuntun paduka, kula gesang sembada.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyuwun Panuntuning Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 289 - Nyuwun Panuntuning Roh Suci