KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 288 - Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 287 KPK 289 ⇨

KPKA288: Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci

1

Sang Roh Suci Rohing AIlah kang nucekken manah
nuntun pasrah Sang Pamarta sinungan waluya
yen mejahi rehing dosa kanthi trusing driya
manggih gesang nyata wah sampurna aneng swarga

Reff:

Kula samya gung kapotangan wit sihing Pangeran
Yogya gesang mursid yekti manut Sang Roh Suci.

2

Sang Roh Suci Roh Kayekten maringi kasekten
mrih tyang pracaya nekseni sih rahmating Gusti
lamun tansah welas asih mring sagung sesami
ndherek ing kamulyan luhuring Sang Kristus Gusti
Reff:

3

Sang Roh Suci Roh Pepadhang kang nganyarken gesang
nekseni sajroning manah kula putreng Allah
lamun tanggon mikul salib ndherek Sang Pamarta
dadya ahli warising Allah nunggil Sang Putra
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 288 - Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci