KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 287 - Panyuwun Ing Dinten Pentekosta

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 286 KPK 288 ⇨

KPKA287: Panyuwun Ing Dinten Pentekosta

1

Dhuh Sang Roh Suci ngiyatna mrih kula mursid nyata
nggih bekti mring Sang Pamarta welas asih pepadha

Reff:

dhuh Gusti Roh Sucinggih andel andel sanyata
tumedhaka jroning ati nganyarken gesang kula
Gusti mugi nganyarken gesang kula.

2

Mugi tansah nunggil kula mrih kula tentrem rarja
sarta pepetenging dosa binirata sadaya

3

Mugi ngirid lampah kula. manut pangreh Paduka
nekseni Injil sing swargi nggih sih rahmating Gusti

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panyuwun Ing Dinten Pentekosta


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 287 - Panyuwun Ing Dinten Pentekosta