KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 285 - Panyuwun Mring Sang Roh Suci

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 284 KPK 286 ⇨

KPKA285: Panyuwun Mring Sang Roh Suci

1

Ing dinten gung Pentekosta kula sung pepuja wit Sang Roh wus nuntun greja mrih lestantunira

Reff:

Dhuh Roh Suci maringana kasekten mring kula mrih martosna Injil suci wradin mring sesami.

2

Dayaning Roh gesang suci katindakna yekti pasamuwan nunggil tindak rukun wah sumanak
Reff:

3

Rehing Sang Roh gesang anyar muwuha binabar mrih sadaya pasamuwan nyawiji sabadan
Reff:

4

Gesang ing Roh yeku tresna kawujudna nyata mrih sestu tentrem raharja sumrambah ing donya,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panyuwun Mring Sang Roh Suci


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 285 - Panyuwun Mring Sang Roh Suci