KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 284 - Roh Suci, Rohing Kayekten

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 283 KPK 285 ⇨

KPKA284: Roh Suci, Rohing Kayekten

1

Dhuh Roh Suci Roh kayekten maringana kasekten
mrih tyang pracaya nekseni Injil suci sing swargi
sarana tumindak nyata tresna kang trusing driya
temah sagung pepadha sinungan tentrem raharja
tan wonten kasangsaran mung kabegjan sinandhang.

2

Dhuh Roh Suci Rohing Allah mugi nganyarna manah
sarta ngiyatna pracaya mrih kula tansah setya
mbabarken Kratoning Allah adil, bener sumrambah
tan semplah ing kangelan datan ajrih mring pepalang
pasrah mring Sang Pamarta ngandelken pitulungnya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Roh Suci, Rohing Kayekten


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 284 - Roh Suci, Rohing Kayekten