KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 283 - Panelangsa Ing Riyadi Mekradan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 282 KPK 284 ⇨

KPKA283: Panelangsa Ing Riyadi Mekradan

1

Dhuh Gusti kang wus sumengka kawula nalangsa
nglirwakken dhawuhing Gusti nekseni Injil sing swargi nresnani sesami

Reff:

dhuh Gusti nggih Sang Pantara mugi mbelani mring kula
mrih manggiha pangaksama wah gesang anyar nyata.

2

Dhuh Gusti kang munggweng swarga kula sestu cuwa
mangu-mangu ing kanyatan yen Gusti nyawisi papan kamulyan kaswargan
Reff:

3

Dhuh Gustining sagung Gusti kula getun yekti
tan mesthi adreng ing manah mbabarken Kratoning Allah mrih Allah sinembah
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panelangsa Ing Riyadi Mekradan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 283 - Panelangsa Ing Riyadi Mekradan