KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 281 - Sang Kristus Sumengka

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 280 KPK 282 ⇨

KPKA281: Sang Kristus Sumengka

1

Wus rampung wus purna pakaryaning Gusti Sang Kristus sumengka dhateng swargi
mring tyang kang pracaya dhawuhira martosken Injilnya sumrambaha

Reff:

Gusti sumengka yeku panjernya gesang sampurna neng Kraton swarga
tyang tuhu pracaya asih bekti ndherek kamulyannya nunggil Gusti.

2

Sang Kristus sumengka mulya neng akherat ngasta pangreh swarga lan jagad rat
mila tyang pracaya aja wedi mikul salibira ndherek Gusti,
Reff:

3

Sang Kristus sumengka mring Kraton swargi lantaran Roh Suci tansah nganthi
mila tyang pracaya aywa randhat nenuntun tyang dosa mring sih rahmat,
Reff:

4

Sang Kristus sumengka munggweng kraton swargi ngutus tyang pracaya dadya seksi
mbabarken tresnanya mring sesami mrih samya raharja wah basuki,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Kristus Sumengka


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 281 - Sang Kristus Sumengka