KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 27 - Asmane Gusti Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 26 KPK 28 ⇨

KPKA27: Asmane Gusti Kula

1

Neng kasa ngumandhang asma sajuga
Kang anepangaken jagad lan swarga
datan wonten asma kados punika
kang kwasa nyirnakken pangrehing dosa
napa sami dereng wanuh
yeku Gusti Yesus Kristus asmane.

2

Wus pantes asmane lan pakaryane,
rawuhe ing donya wit gunging sihe,
nebus tiyang dosa, sinalib seda,
gya wungu nyawisken swarga mring kula,
napa sami dereng wanuh,
yeku Gusti Yesus Kristus asmane.

3

Sang Kristus samangke ngratoni swarga,
ngasta pangwasane Allah Sang Rama,
ngadili jagad ing mbenjing rawuhe,
kula pareng ndherek ing kamulyane,
yeku Kristus Sang Pamarta,
punika asmane panutan kula.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Asmane Gusti Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 27 - Asmane Gusti Kula