KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 279 - Kristus Sang Pamarta, Sinalib

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 278 KPK 280 ⇨

KPKA279: Kristus Sang Pamarta, Sinalib

1

Kristus Sang Pamarta siniksa siniya nulya sinalib ing Golgota,
iblis lincak-lincak, setan surak-surak nganggep kwasaning Kristus suwak,
nging yektine Sang Kristus menang, dosa kwasaning iblis ilang
pati, dayaning dosa musna, tyang pracaya gesang sanyata.

2

Kristus Sang Pamarta inganggep durjana sinalib tedhak mring naraka,
tinegakken Rama ngruwat tiyang dosa mbikak margi kang dhateng swarga,
mangkya manungsa rinukunken sagung dosanya ingapunten,
luwar sing kwasaning pepeteng temah gesangnya ayem tentrem.

3

Kristus Sang Pamarta suci wah sampurna sinalib nyulihi tyang dosa,
netepi prajanji wecaning pra nabi mbabarken sih rahmating Gusti,
pulih martabating manungsa dadya putraning Allah Rama,
margining berkah tumrah wrata sagung titah gesang raharja.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kristus Sang Pamarta, Sinalib


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 279 - Kristus Sang Pamarta, Sinalib