KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 277 - Mulada Kayuning Laknat

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 276 KPK 278 ⇨

KPKA277: Mulada Kayuning Laknat

1

Minggah ardi Golgota wus lungkrah sriranya,
Yesus kang tanpa dosa sinami durjana
Ilang ajining dhiri, nir pamoring Gusti
Tansah ingewan-ewan, sarta jinemalan
Putreng Allah sejati sinalib ngemasi.
Rahe Yesus kang suci wus nelesi bumi,
nyirnakken sagung dosa, nucekken manungsa
Sang Kristus pegat nyawa, nir kwasaning dosa
Salib kayuning laknat, dyan dados sih rahmat
margi muktining mukti kalis saking pati,
pinuji-puji Allah kang asih mring jagad
Putranya kinurbanken mrih jalma raharja
pinuji-puji Allah kang ngluberken rahmat
tyang kang samya pracaya lulus aneng swarga
Mulada tan kendhat mring kayuning laknat.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Mulada Kayuning Laknat


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 277 - Mulada Kayuning Laknat