KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 276 - Yesus, Gusti Wungu Sing Pati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 275 KPK 277 ⇨

KPKA276: Yesus, Gusti Wungu Sing Pati

1

Pepadhanging bumi wiwit nelahi ing dinten minggu adi
pageger muwuhi kuwuring ati tyang Yerusalem nagri
wit kuburing Yesus menga layonnya ilang musna
Yesus yeku Gusti wungu sing pati dadya juru basuki

Reff:

Wartakna Injilnya kang mbabar tentrem raharja
wujudna sih tresna srana tumindak nyata.

2

Tyang remen dursila sung warta dora nglawan bebener nyata,
nging seksining Kristus bingahing driya de antaka tan daya,
siksa krana Gustining rat datan ngendhakken niyat,
wit Gusti prajanji tansah anganthi ngantos dumugeng swargi,
Reff:

3

Pepadhang satuhu nyunari kalbu wit Yesus sampun wungu,
tyang kang pracaya samangkya mardika nir kwasaning antaka,
nglantarken berkahing Allah setya ing kardi tansah,
dadya pepadhang wah sareming bumi mrih kamulyaning Gusti
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Yesus, Gusti Wungu Sing Pati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 276 - Yesus, Gusti Wungu Sing Pati