KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 274 - Kaluwaran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 273 KPK 275 ⇨

KPKA274: Kaluwaran

1

Luwar, luwar, luwar saking siksa, puja, puja, konjuk Sang Pamarta.
samangke kita merdika wus kawon pangrehing dosa wit Sang Kristus wungu nyata

Reff:

sigra, sigra den wartakna wrata kabar adya nggih kratoning swarga.
Allah nylametken manungsa, pra pracaya tentrem begja.

2

Luwar, luwar, luwar saking siksa puja, puja, konjuk Sang Pamarta
kita sami tyang pracaya nyegah hawa nepsu dosa nunggil Gusti ing sedaya
Reff:

3

Luwar, luwar, luwar sing naraka puja, puja konjuk Sang Pamarta
mangkya kita gesang yekti tan winengku dening pati wit nunggil wunguning Gusti
Reff:

4

Luwar, luwar, luwar sing naraka puja, puja konjuk Sang Pamarta
kita umat kang piniji mikul salib saben ari ngambah margi gesang suci
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kaluwaran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 274 - Kaluwaran