KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 272 - Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 271 KPK 273 ⇨

KPKA272: Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu

1

Sang Kristus wus wungu yekti unggul sing reh ing pati
nging seksi dora sung warta nglawan bebener sanyata,
Sang Kristus sestu wungu, mangkya jumeneng Ratu.
Sang Kristus wus wungu yekti unggul sing rehing pati
nging tyang kathah memoyoki nglawan Injil warta suci
Sang Kristus sestu wungu, mangkya jumeneng Ratu.

Reff:

Buktinira gesangnya tyang pracaya urip anyar mbabarna sih tresna
tansah ngundhangken sih rahmating Allah sarta nglantarken berkah mring gung titah,
jagad tentrem raharja sanyata aneng pangrehNya Ratu Adil kang Maha kawasa
Gusti Sang Kristus pinuji tansah, Haleluya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 272 - Sang Kristus Wungu Jumeneng Ratu