KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 271 - Ananging Gusti Wus Wungu

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 270 KPK 272 ⇨

KPKA271: Ananging Gusti Wus Wungu

1

Jagad kang cilaka saya sangsara de tega nyedani Yesus Gusti

Reff:

nging Yesus wungu yekti ngawonken gung dayaning pati
tyang pracaya gesang tentrem raharja, linuwaran sing pangrehing antaka
tan wedi nekseni Injil kwasaning Gusti.

2

Umat kang duraka wit rehing dosa nyalib Gustinya kang tan dosa,
Reff:

3

Yesus wus pinenthang aneng Golgota, iblis nginten menang suka rena,
Reff:

4

Bener, adil yekti badhe tan aji wit Yesus Masuci den sedani,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ananging Gusti Wus Wungu


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 271 - Ananging Gusti Wus Wungu