KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 26 - Puji Panuwun

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 25 KPK 27 ⇨

KPKA26: Puji Panuwun

1

Sumangga prakanca marek ngarsaning Gus ti
anggunggung asmanya wit sihe kang sejati
de krana Kang Putra ki ta tansah begja
siyang dalah ratri Gusti kang ngrimati

2

Yehuwah Makwasa kang paring kabingahan,
lan tentrem raharja dugeng jaman klanggengan,
krana Yesus Gusti maringken Roh Suci,
kita dados panggah mituhu mring Allah.

3

Sagunging pamuji konjuk ngarsaning Gusti,
kawula anggunggung kanthi sruning pangidung,
Allah ingkang murba pra titah sadaya,
mung Allah pribadya langgeng salaminya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Puji Panuwun


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 26 - Puji Panuwun