KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 268 - Wungunipun Gusti Panglipur Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 267 KPK 269 ⇨

KPKA268: Wungunipun Gusti Panglipur Kula

1

Gusti wungu sing seda sampun ngawonken antaka
wungune Sang Pamarta panjernya tangining raga
ngrasuk gesang sampurna yeku panglipur kula.

2

Gusti wus wungu yekti jumeneng ratu ing swargi
sagunging tyang pracaya nggih ndherek ing kamulyannya
niku prasetyan nyata yeku panglipur kula.

3

Gusti wungu sanyata mangkya jumeneng Pantara
tyang kang temen pracaya rineksa sing rehing dosa
temah ayem ing driya yeku panglipur kula.

4

Gusti wungu saestu jumeneng Panebus tuhu
nadyan tyang memoyoki nging kanyatan dadya bukti
Gusti nganthi slaminya yeku panglipur kula.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Wungunipun Gusti Panglipur Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 268 - Wungunipun Gusti Panglipur Kula