KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 265 - Salibing Sang Pamarta

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 264 KPK 266 ⇨

KPKA265: Salibing Sang Pamarta

1

Sinalib ing Golgota temah dugeng seda
Yesus kang tanpa dosa nebus gung manungsa

Reff:

Salibing Pamarta tuladha sanyata
mbelani mring sesami wit tresna sayekti.

2

Yesus rinoban siksa sinami durjana,
wit ngrimati tyang nandhang nulung tyang sangsara,
Reff:

3

Kristus ingewan-ewan siniya mrih mati,
wit nandukken katresnan mring tyang kang mengsahi,
Reff:

4

Gusti siniya-siya ingina tan kendhat,
wit ngasihi tyang dosa nuntun mring pitobat,
Reff:

4

Sang Mesih den gebagi tinaton sliranya,
wit tan pamrih nglabuhi bener adil nyata,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Salibing Sang Pamarta


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 265 - Salibing Sang Pamarta