KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 262 - Panglipur Kang Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 261 KPK 263 ⇨

KPKA262: Panglipur Kang Sejati

1

Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti
Sang Kristus kang tanpa dosa dados kurban sampurna
sinalibken temah seda tinegakken Sang Rama
ngruwat nglebur sagung dosa mbikak margining swarga
ngruwat nglebur sagung dosa mbikak margining swarga.

2

Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti,
Kristus Panebus satuhu samangkya sampun wungu,
lebur pangwasaning dosa nir dayaning antaka,
Kristus mulya munggweng swarga dyan jumeneng pantara,
Kristus mulya munggweng swarga dyan jumeneng pantara.

3

Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti,
salir tyang winengku pati sinungan gesang yekti,
ndherek seda lan wungunya ndherek ing kamulyannya,
ngrucat sagung gesang lami gesang enggal gumanti,
ngrucat sagung gesang lami gesang enggal gumanti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panglipur Kang Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 262 - Panglipur Kang Sejati