KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 260 - Sang Kristus Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 259 KPK 261 ⇨

KPKA260: Sang Kristus Gusti

1

Sang Kristus Gusti Maha mulya tedhak mring bumi lan manjalma
ngesorken srira pindha abdi ngruwat tyang dosa mrih basuki

Reff:

pra tyang pracaya bra wartakna Injil kang suci salaminya
tan ajrih geter was ing driya wit Gusti nganthi salaminya.

2

Sang Kristus Gusti Mahasuci, sinalib seda ngrembat dosa,
manungsa rukun lan Sang Rama, tan nate lesah ing wardaya.
Reff:

3

Sang Kristus Gusti sampun wungu, dayaning pati kawon sestu,
gesang sejati binabarna, mrih tyang sabumi araharja.
Reff:

4

Sang Kristus Gusti munggweng swarga nggih tansah nganthi kagungannya,
mrih unggul yuda nglawan dosa, temah sampurna gesangira,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Kristus Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 260 - Sang Kristus Gusti