KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 258 - Kemenanganing Tresna

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 257 KPK 259 ⇨

KPKA258: Kemenanganing Tresna

1

Sang Kristus Ma suci nging sinalib ngemasi
wit pangadilan tan adil wah seksine dora
jagad ngumbar kekerasan lan dosa
de Sang Kristus mbabarken tresna nyata

Reff:

Kristus seda den paeka nging wungunya yeku tandha kemenanganing tresna.

2

Sang Kristus Ma asih tetulung sepi pamrih
ngluwari tyang kang sangsara nglipur tyang kang sedhih
nging jagad nganggep Kristus madeg kraman
temah Kristus sinalib lir durjana,
Reff:

3

Sang Kristus Mamirah tansah ngluberken berkah
nindakken mukjijad margine sih rahmat tumrah
nging jagad nganggep nyenyamah mring Allah
Kristus Sinalib sinami tyang mblunthah,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kemenanganing Tresna


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 258 - Kemenanganing Tresna