KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 254 - Yesus Yekti Pamarta

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 253 KPK 255 ⇨

KPKA254: Yesus Yekti Pamarta

1

Yesus Sang Pamarta yekti wus ngawonken pati
sanadyan sinalib seda nanging wungu nulya
pindha wiji kang katanem lir sirna krana kapendhem
nulya tuwuh lan ngrembaka sarta angrebda wohira
Gusti wungu unggul sing antaka.

2

Yesus yeku yekti Gusti ingkang mengku gesang,
pra pracaya nggih pra suci tan ajrih sumelang,
yen sisah tan nganti semplah krana Gusti nunggil tansah,
yen katempuh kasangsaran Gusti paring pangluwaran,
wusananya sampurna ing swarga.

3

Yesus Gusti kang Mamulya, ngutus pra pracaya,
kinen angurbanken dhiri nglabuhi sesami,
mrih jagad anyar binabar tentrem raharja tan samar,
nulad Gusti ing karyanya kang sampun ngurbanken srira,
wit tresnanya mring sagung manungsa.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Yesus Yekti Pamarta


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 254 - Yesus Yekti Pamarta