KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 253 - Neng Getsemane

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 252 KPK 254 ⇨

KPKA253: Neng Getsemane

1

Neng taman Getsemane Gusti nyangga siksa miwah bebendu
nglawan pagirising pati krana gunging dosaku

Reff:

yogya nggonku nanggapi sih rahmate Gusti
yekti amung sawiji pracaya lan bekti.

2

Gusti Kristus ingewan-ewan ginebagan sarta sinapu,
srirane nandhang kanisthan krana gunging dosaku,
Reff:

3

Gusti sinami lan durjana nir pamore ratuning ratu,
dadya kurban tan suwala krana gunging dosaku,
Reff:

4

Gusti sinalib ing Golgota wit sih tresnanya kang satuhu,
seda tedhak mring naraka krana gunging dosaku,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Neng Getsemane


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 253 - Neng Getsemane