KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 251 - Yesus Abdining Sang Yehuwah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 250 KPK 252 ⇨

KPKA251: Yesus Abdining Sang Yehuwah

1

Abdining Sang Yehuwah, yekti mung Yesus Gusti
kang sumuyud mring Allah sampurna suci
kang ngurbanken dhiri wit tresna yekti
mrih sesami raharja mulya ing swarga

2

Pindha cempening kurban kang pasrah tan suwala,
ing ngarseng pangadilan seksinya dora,
datan mbikak lathi milaur pati,
lila legawa tulus dados Panebus.

3

Sinami tyang duraka sinalib lir durjana,
sinengitan ing jagad tinampik umat,
sangsara sedanya wit ngrembat dosa,
mila tyang kang pracaya gesang raharja.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Yesus Abdining Sang Yehuwah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 251 - Yesus Abdining Sang Yehuwah