KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 24 - Panggunggung Konjuk Mring Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 23 KPK 25 ⇨

KPKA24: Panggunggung Konjuk Mring Gusti

1

Swawi prakanca kang sami pracaya
Den sora sora angalembana
mring Gusti kita kang Maha wilasa.

2

Sihing Pangeran mring kita pra umat,
tanpa wilangan wah tanpa kendhat,
yogya pinuji lan pinundhi-pundhi.

3

Kita tyang dosa nging Allah ngaksama,
krana Kang Putra sinalib seda,
wit sihing Gusti kita dados suci.

4

Sihing Pangeran yogya den timbangi,
srana kasetyan tresna wah bekti,
nyaosken badan dados kurban gesang.

4

Swawi pra suci temen anglampahi,
prentahing Gusti, Gusti prajanji, tansah nulungi
srana Sang Roh Suci.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panggunggung Konjuk Mring Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 24 - Panggunggung Konjuk Mring Gusti