KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 247 - Pamuji Ing Jumat Agung

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 246 KPK 248 ⇨

KPKA247: Pamuji Ing Jumat Agung

1

Ing dinten adi puniki kula muji mring Gusti
kang dados juru basuki karsa ngurbanken dhiri
sinalib dumugeng seda nyangnggi bebendu ning dosa
mrih tyang pracaya waluya, rinukunken klayan Allah,
nggih dinadosken PutraNya cinadhang kraton swarga.

2

Ing dinten riyadi niki kula nggunggung mring Gusti,
kang gung tresnanya mring jalma ngantos nombokken nyawa,
kang nimbali pra pracaya nderek tunggil ing sedanya
nampik kepincuting dosa tansah ngudi gesang suci,
mbangun turut dhateng Gusti mrih asih trusing ati.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamuji Ing Jumat Agung


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 247 - Pamuji Ing Jumat Agung