KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 246 - Sangsaranipun Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 245 KPK 247 ⇨

KPKA246: Sangsaranipun Gusti

1

Dhuh Yesus Gusti kula sinandhangan wirang
rikinarya makutha pinoyok tyang kathah
rinangket lir durjana, cinampah siniya
dhuh Allah punapaa, tan ngeman kang Putra.

2

Dhuh Yesus kang Masuci ingganggep durjana,
wit dosa kula ugi Paduka pinenthang,
sestu nggen kula getun de nglawan mring Gusti,
mugi Paduka tuntun mrih gesang utami.

3

Dhuh Yesus kang wineca jumeneng Pantara,
mugi pra kagunganta den tansah engeta,
sangsara lan kwirangan nggih salib Paduka,
mrih tiyang dosa sami manggih gesang yekti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sangsaranipun Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 246 - Sangsaranipun Gusti