KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 242 - Sang Pamarta Wus Manjalma

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 241 KPK 243 ⇨

KPKA242: Sang Pamarta Wus Manjalma

1

Ing Betlehem kang tan aji wus miyos Sang Bayi
ratuning para ratu Gustining pra gusti

Reff:

rungokna kidung puja sing pra bala swarga
Sang Pamarta wus manjalma sung urip sanyata.

2

Sang Bayi papa lan sudra nging gung pangwasanya,
mbirat salir sangsara nyirep rehing dosa,
Reff:

3

Sang Bayi kang tanpa daya wit ngesorken srira,
mbabar jatining tresna yogya den tulada,
Reff:

4

Sang Bayi jalma sampurna nggih bekti tan cacad
kang sung tentrem raharja wit gunging sih rahmat,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Pamarta Wus Manjalma


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 242 - Sang Pamarta Wus Manjalma