KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 241 - Warta Basuki

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 240 KPK 242 ⇨

KPKA241: Warta Basuki

1

Mring tyang asor wah tyang prasaja kang angantya mring Sang Kristus
Mlaekat sing swarga sung warta rawuhira Sang Panebus
mung bayi kang tanpa kamulyan ginedhong neng pamakanan
yeku Sang Mesih kang wineca nggih Allah kang manjalma.

2

Mring bayi papa tanpa pamor nging yektine Sang Pamarta,
sung abekti lan andhap asor miwah anteping pracaya,
kang nepangken jagad lan swarga ngrukunken Allah lan jalma,
wit nyirnakken dayaning dosa mila Gusti manjalma.

3

Mring tyang kang angantya Pirdus yekti tentrem raharja ing bumi,
bra undhangna warta basuki rawuhing Sang Kristus Gusti,
pujinen Allah Maha tresna sung Pamarta mring manungsa,
luhuma Allah Mawilasa de netepi prasetya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Warta Basuki


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 241 - Warta Basuki