KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 238 - Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 237 KPK 239 ⇨

KPKA238: Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur

1

Sing saindenging bawana ngumandhang kidung puja,
methukken mring Sang Pamarta, kang manjalma neng donya
Gloria Allah Maha mulya Gloria Allah Maha mulya

2

Pujining kasukan nyata, pangluwaran sing dosa,
tentrem raharja neng bumi wit Sang Pamarta prapti,
Gloria Allah Mahamulya, Gloria Allah Mahamulya.

3

Kidung panggunggung mring Gusti, kang gung ing sih piwlasnya,
de rawuhnya tan ngadili nging nylametken manungsa,
Gloria Allah Mahamulya, Gloria Allah Mahamulya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 238 - Gloria Konjuk Hyang Maha Luhur