KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 237 - Wiyosipun Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 236 KPK 238 ⇨

KPKA237: Wiyosipun Gusti

1

Hosiana Gustiku rawuh saking ngaluhur
Hosiana Gustiku rawuh saking ngaluhur
Pra manungsa sajagad den paringi sih rahmat
gedhe cilik tan kliwatan payo muji Pangeran.

2

Hosiana Gustiku rawuh saking ngaluhur
Hosiana Gustiku rawuh saking ngaluhur
pra manungsa sadonya samya ingereh dosa
samangkya sinung apura wit Sang Kristus wus prapta.

3

Hosiana Gustiku rawuh saking ngaluhur
Hosiana Gustiku rawuh saking ngaluhur
pra manungsa sabumi samya winengku pati
samangkya sinung basuki dening sang Kristus Gusti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Wiyosipun Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 237 - Wiyosipun Gusti