KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 236 - Allah Nunggil Mring Jalmi

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 235 KPK 237 ⇨

KPKA236: Allah Nunggil Mring Jalmi

1

Bayi kang tanpa kamulyan ginedhong neng pamakanan,
nging yeku Gustining pra gusti manjalma sung gesang yekti,

Reff:

Tansah pinuja Allah Mamulya kang ngasihi pra manungsa
tentrem raharja tumrah neng donya wit sang Pamarta wus prapta.

2

Tyang kang ngantya kaslametan winartan wartos kabegjan
pangluwaran sing rehing dosa srana nampi Sang Pamarta
Reff:

3

Tyang asor dalah tyang luhur sung pisungsung tandha sokur
mring ratuning swargi kang prapti yeku Sang Juru Basuki
Reff:

4

Yogya kula nggih memuji methukken rawuhing Gusti
mbikak manah mrih sinucekken temah manggih gesang langgeng
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Nunggil Mring Jalmi


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 236 - Allah Nunggil Mring Jalmi